Beoordelingen en Referenties

Gepost in informatie

Beoordelingen / referenties

 1. Wat zijn beoordelingen / referenties?
  Beoordelingen / referenties zijn meningen van de opdrachtgever over de opdrachtgever en andersom. Referenties bestaan uit de keuze tussen één, twee, drie, vier of vijf sterren en een korte toelichting. Deze beoordelingen / referenties bevatten zeer waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers / studenten. Nieuwe gebruikers van scriptiehulp.eu krijgen zo een goede indicatie van de reputatie van de opdrachtnemers / scriptie-hulpen op scriptiehulp.eu.

 2. Zijn er regels voor het geven van beoordelingen / referenties?
  Een beoordeling / referentie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  - De toon van de beoordeling dient netjes en correct te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik staat scriptiehulp.eu niet toe.
  - In de beoordeling / referentie mogen geen persoonlijke gegevens staan van de opdrachtgever of opdrachtnemer. Ook is het niet toegestaan links te plaatsen.
  - De beoordeling / referentie dient betrekking te hebben op de opdrachtgever of opdrachtnemer die de opdracht (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd.
  - Wanneer een overeengekomen opdracht door middel van een privé-bericht met een (eventuele) richtprijs van de opdrachtnemer niet wordt uitgevoerd, is scriptiehulp.eu gerechtigd dit te vermelden bij de referentie / beoordeling.
  - Een beoordeling / referentie die smadelijk of lasterlijk is, is vatbaar voor aansprakelijkheid met betrekking tot de eventuele schade. Scriptiehulp.eu is gerechtigd dit naar eigen inzicht aan te passen zonder afbreuk te doen aan de kern van de boodschap. Scriptiehulp.eu kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor referenties die niet voldoen aan wetten, regels en voorwaarden.

  Zie ook onze algemene voorwaarden.

  Bij het niet naleven van een of meerdere van bovenstaande regels kan scriptiehulp.eu zich beroepen op haar (algemene) voorwaarden. Vermoed je misbruik? Meld dit dan zo spoedig mogelijk.

 3. Kunnen referenties worden verwijderd?
  Slechts in de volgende gevallen kan scriptiehulp.eu overwegen een referentie te verwijderen:

  - Scriptiehulp.eu ontvangt  een gerechtelijk bevel voor verwijdering.
  - De beoordeling / referentie bevat racistisch, lasterlijk, vulgair, of obsceen taalgebruik.

  - De toelichting bevat persoonlijke gegevens over een opdrachtgever / opdrachtnemer.
  - De beoordeling / referentie verwijst naar een onderzoek van scriptiehulp.eu of een gerechtelijke instantie.
  - De beoordeling / referentie bevat links of scripts etc.
  - De beoordeling / referentie was bedoeld voor een andere opdrachtgever / opdrachtnemer.
  - De beoordeling / referentie is gegeven door een gebruiker die onjuiste contactgegevens heeft opgegeven.
  - De beoordeling / referentie is gegeven door een gebruiker die alleen een opdracht heeft geplaatst om positieve of negatieve feedback aan opdrachtgever / opdrachtgever te geven en niet van plan was de opdracht ook echt te laten uitvoeren.


  - De beoordeling / referentie wordt door een opdrachtnemer zelf geplaatst die zich voordoet als opdrachtgever.
    

  Denk je dat aan van de bovenstaande gevallen zich heeft voorgedaan neem dan direct contact met ons op. Scriptiehulp.eu zal dit dan nader onderzoeken en, indien nodig, gepaste maatregelen treffen.Tags: beoordelingen,