Beoordelingen en Referenties

Gepost in informatie

Beoordelingen / referenties

 1. Wat zijn beoordelingen / referenties?
  Beoordelingen / referenties zijn meningen van de opdrachtgever over de opdrachtgever en andersom. Referenties bestaan uit de keuze tussen één, twee, drie, vier of vijf sterren en een korte toelichting. Deze beoordelingen / referenties bevatten zeer waardevolle informatie voor toekomstige opdrachtgevers / studenten. Nieuwe gebruikers van scriptiehulp.eu krijgen zo een goede indicatie van de reputatie van de opdrachtnemers / scriptie-hulpen op scriptiehulp.eu.

 2. Zijn er regels voor het geven van beoordelingen / referenties?
  Een beoordeling / referentie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  - De toon van de beoordeling dient netjes en correct te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik staat scriptiehulp.eu niet toe.
  - In de beoordeling / referentie mogen geen persoonlijke gegevens staan van de opdrachtgever of opdrachtnemer. Ook is het niet toegestaan links te plaatsen.
  - De beoordeling / referentie dient betrekking te hebben op de opdrachtgever of opdrachtnemer die de opdracht (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd.
  - Wanneer een overeengekomen opdracht door middel van een privé-bericht met een (eventuele) richtprijs van de opdrachtnemer niet wordt uitgevoerd, is scriptiehulp.eu gerechtigd dit te vermelden bij de referentie / beoordeling.
  - Een beoordeling / referentie die smadelijk of lasterlijk is, is vatbaar voor aansprakelijkheid met betrekking tot de eventuele schade. Scriptiehulp.eu is gerechtigd dit naar eigen inzicht aan te passen zonder afbreuk te doen aan de kern van de boodschap. Scriptiehulp.eu kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor referenties die niet voldoen aan wetten, regels en voorwaarden.

  Zie ook onze algemene voorwaarden.

  Bij het niet naleven van een of meerdere van bovenstaande regels kan scriptiehulp.eu zich beroepen op haar (algemene) voorwaarden. Vermoed je misbruik? Meld dit dan zo spoedig mogelijk.

 3. Kunnen referenties worden verwijderd?
  Slechts in de volgende gevallen kan scriptiehulp.eu overwegen een referentie te verwijderen:

  - Scriptiehulp.eu ontvangt  een gerechtelijk bevel voor verwijdering.
  - De beoordeling / referentie bevat racistisch, lasterlijk, vulgair, of obsceen taalgebruik.

  - De toelichting bevat persoonlijke gegevens over een opdrachtgever / opdrachtnemer.
  - De beoordeling / referentie verwijst naar een onderzoek van scriptiehulp.eu of een gerechtelijke instantie.
  - De beoordeling / referentie bevat links of scripts etc.
  - De beoordeling / referentie was bedoeld voor een andere opdrachtgever / opdrachtnemer.
  - De beoordeling / referentie is gegeven door een gebruiker die onjuiste contactgegevens heeft opgegeven.
  - De beoordeling / referentie is gegeven door een gebruiker die alleen een opdracht heeft geplaatst om positieve of negatieve feedback aan opdrachtgever / opdrachtgever te geven en niet van plan was de opdracht ook echt te laten uitvoeren.


  - De beoordeling / referentie wordt door een opdrachtnemer zelf geplaatst die zich voordoet als opdrachtgever.
    

  Denk je dat aan van de bovenstaande gevallen zich heeft voorgedaan neem dan direct contact met ons op. Scriptiehulp.eu zal dit dan nader onderzoeken en, indien nodig, gepaste maatregelen treffen.


Add a comment

Hoe werkt het

Gepost in informatie

Opdrachtgevers / Studenten (als je hulp met je scriptie nodig hebt)

 1. Je schrijft je in
 2. Nadat je bent ingelogd maak je een opdracht aanHier staan enkele tips.
 3. Zodra de moderators je opdracht goedgekeurd hebben kunnen opdrachtnemers gaan bieden
 4. Je kunt kunt vragen stellen aan bieders via een privé-bericht
 5. Je kiest een winnaar en de winnaar accepteert de opdracht

Opdrachtnemers (als je hulp wilt gaan bieden)

 1. Zoek een opdracht waarop je wilt bieden
 2. Je kunt eventueel vragen stellen aan de opdrachtgever via een privé-bericht
 3. Breng vervolgens een bod uit op de opdracht
 4. De opdrachtgever accepteert het bod en jij accepteert de opdracht

 

 

Add a comment

Hoe werkt scriptiehulp.eu voor studenten

Gepost in informatie

plaats gratis een opdracht op scritiehulp.eu

Opdrachtgevers / Studenten (als je hulp met je scriptie nodig hebt)

Stap 1:
Plaats gratis je opdracht

Plaats gratis en vrijblijvend je opdracht: Van een klein beetje hulp bij je scriptie tot zware ondersteuning. Alle hulp van groot tot klein is mogelijk. Let er wel op dat je je opdracht zo goed mogelijk omschrijft. Op die manier kan de scriptie-hulp je het beste bod doen. Denk hierbij aan het gewenste niveau, de opleiding, waar je bent, hoe veel tijd je nog hebt etc. Beter te veel informatie dat te weinig! Hier staan enkele tips.

Stap 2:
Experts reageren op jouw opdracht

Na het plaatsen van je (goed omschreven) opdracht worden er gerichte biedingen geplaatst door bijvoorbeeld: andere studenten, experts op het vakgebied, afgestudeerden en professionele scriptie-hulp bureaus.

Stap 3:
Vergelijk en kies je scriptie-hulp

Vergelijk de bieders op basis van hun vakgebied, eventuele referenties en manier van communiceren. Op die manier creëer je een zo compleet mogelijk beeld van de prijs-kwaliteitverhouding. Kies vervolgens de scriptie-hulp die het beste bij jou en jouw opdracht / scriptie past.

Stap 4:
Geef een referentie / beoordeling

Maak duidelijke afspraken met de scriptie-hulp over de uitvoering van jouw opdracht, het liefst schriftelijk. De scriptie-hulp zal aan de slag gaan. Vergeet niet de scriptie-hulp een referentie te geven voor zijn of haar verrichte werk! Op die manier help je de scriptie-hulp en je collega-studenten een om een goede inschatting te maken van de kwaliteit van het werk van deze scriptie-hulp op scriptiehulp.eu.

 

 

 

Add a comment

Hoe werkt scriptiehulp.eu voor scriptie hulpen

Gepost in informatie

Opdrachtnemers / Scriptie-hulpen (als u scriptie-hulp wilt gaan bieden)

Stap 1:
Schrijf je in op scriptiehulp.eu

Wil j scriptiehulp-opdrachten scooren op scriptiehulp.eu? Schrijf je dan snel via deze pagina als scriptie-hulp. Daar vind je ook meer  informatie over de pakketten die wij bieden aan opdrachtnemers. Verder helpen wij je uiteraard graag om een vliegende start te maken mocht je nog vragen hebben.

Stap 2:
Zoek een opdracht

Studenten plaatsen een opdracht op scriptiehulp.eu. Je kunt opdrachten zoeken specifiek op jouw vakgebied of interesse.

Stap 3:
Bied op een opdracht

Heb je eenmaal een geschikte opdracht gevonden breng dan een bod uit op deze opdracht.

 

 

 

Add a comment

Disclaimer

Disclaimer voor scriptiehulp.eu

Scriptiehulp.eu. , hierna te noemen SH, verleent u hierbij toegang tot scriptiehulp.eu en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
SLS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SH spant zich in om de inhoud van scriptiehulp.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op scriptiehulp.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SH.
In het bijzonder zijn alle prijzen op scriptiehulp.eu onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op scriptiehulp.eu. SH oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op scriptiehulp.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SH nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SH en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SH, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Add a comment

Meer artikelen...